คำว่า ' พายุทอร์นาโด ' ในภาษาจีน คือ 龙卷风 ( lóngjuǎnfēng )


  



การเขียนภาษาจีน คำว่า 龙卷风

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 





ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 





คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สภาพอากาศ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
báo ลูกเห็บ
闪电shǎn diàn ฟ้าแลบ
风力fēng lì แรงลม
暴风bào fēng พายุ
暴风雪bàofēngxuě พายุหิมะ

 

 

คำศัพท์น่ารู้