คำว่า ' ร้อนชื้น ' ในภาษาจีน คือ 湿热 ( shī rè )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 湿热

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สภาพอากาศ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
强风qiáng fēng ลมแรง
气温qì wēn อุณหภูมิ
温暖wēn nuǎn อบอุ่น
ร้อน
闷热mēn rè ร้อนอบอ้าว

 

 

คำศัพท์น่ารู้