คำว่า ' น้ำค้างแข็ง ' ในภาษาจีน คือ 霜 ( shuāng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 霜

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สภาพอากาศ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
气温qì wēn อุณหภูมิ
温暖wēn nuǎn อบอุ่น
ร้อน
闷热mēn rè ร้อนอบอ้าว
湿热shī rè ร้อนชื้น

 

 

คำศัพท์น่ารู้