คำว่า ' เย็น ' ในภาษาจีน คือ 凉 ( liáng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 凉

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สภาพอากาศ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
温暖wēn nuǎn อบอุ่น
ร้อน
闷热mēn rè ร้อนอบอ้าว
湿热shī rè ร้อนชื้น
shuāng น้ำค้างแข็ง

 

 

คำศัพท์น่ารู้