คำว่า ' แผ่นดินไหว ' ในภาษาจีน คือ 地震 ( dì zhèn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 地震

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สภาพอากาศ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
湿热shī rè ร้อนชื้น
shuāng น้ำค้างแข็ง
liáng เย็น
gān แห้ง
lěng หนาว

 

 

คำศัพท์น่ารู้