คำว่า ' ความกดอากาศ ' ในภาษาจีน คือ 气压 ( qì yā )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 气压

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สภาพอากาศ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
liáng เย็น
gān แห้ง
lěng หนาว
地震dì zhèn แผ่นดินไหว
寒带hán dài เขตหนาว

 

 

คำศัพท์น่ารู้